ఎస్ఎఫ్ఐ మోడల్ ఎంసెట్ విజయవంతం

ప్రముఖ విద్యావేత్త, పూర్వ ఎమ్మెల్సీ, చుక్కా రామయ్య కన్వీనర్ గా భారత విద్యార్థి ఫెడరేషన్ (sfi) ఆంధ్ర్ర ప్రదేశ్ కమిటీ ఆధ్వర్యంలో మోడల్ ఎంసెట్ - 2013 ఏఫ్రిల్ 14న ఆదివారం రాష్ర్ట వ్యాప్తంగా 327 కేంద్రాల్లో 62 వేల మంది విద్యార్థులతో విశేష స్పందన లభించిందని అన్నారు.